Filia w Tomaszowie Lubelskim

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Kalendarz wydarzeń

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.


Historia biblioteki

W 2001 roku upłynęło 50 lat od założenia Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim. Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa powołana została jako samodzielna komórka organizacyjna na mocy zarządzenia o resortowej sieci bibliotek pedagogicznych. Powstała na bazie księgozbioru wycofanego z Biblioteki Inspektoratu Szkolnego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna mieściła się początkowo w jednym pomieszczeniu w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Żwirki i Wigury. Pierwszym kierownikiem została pani Stanisława Koziołówna. To ona założyła pierwsza księgę inwentarzową i rozpoczęła udostępnianie skromnego księgozbioru. Dużą rolę w rozwoju biblioteki odegrała Zofia Żymirska. Z jej wspomnień wynika, że pełniła ona funkcję kierownika przez 6 lat (1952-1958). Biblioteka posiadała w tych latach mały księgozbiór, składający się z literatury pięknej, metodycznej oraz literatury marksistowsko-leninowskiej. Pod kierunkiem metodyka z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie pani Zofia Żymirska opracowała katalog alfabetyczny. Współpracowała z nauczycielami, urządzała tematyczne wystawki książek na konferencje metodyczne.

W 1956 roku przeniesiono bibliotekę do budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Wyspiańskiego. Tam księgozbiór zajmował jedno pomieszczenie. Biblioteka była czynna dla czytelników 6 godzin tygodniowo. W roku 1958 księgozbiór biblioteki przejęła pani Genowefa Nowicka. Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem propagowała czytelnictwo wśród nauczycieli, prowadziła również badania czytelnictwa. Dzięki jej staraniom zatrudniono w bibliotece nauczyciela na pełnym etacie.

W 1975 roku Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim w związku podziałem administracyjnym kraju została przekształcona w Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zamościu. Organem prowadzącym zostało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu. Od tego czasu biblioteka zaczęła się szybko rozwijać, został unormowany i zwiększony budżet dla bibliotek.

W 1974 roku kierownikiem biblioteki została pani Maria Garbacz. Doskonale znała specyfikę zawodu nauczycielskiego i potrzeby czytelnicze tego środowiska. Organizowała liczne imprezy okolicznościowe, spotkania z twórcami ludowymi współpracowała z instytucjami kulturalnymi na terenie miasta i powiatu. Była przewodniczącą Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy . Dzięki planowej polityce gromadzenia zbiorów prowadzonej przez Marię Garbacz szybko powiększał się księgozbiór, biblioteka zajmowała kolejne pomieszczenia w budynku ZNP. Z roku na rok rosła liczba czytelników.

Zatrudniono nową kadrę pedagogiczną. Pracowały wówczas: Maria Dróżek, Wiktoria Grochowicz, Janina Szczerba, Maria Kowalczuk, Anna Pitura, Zofia Zielińska, Celina Pawlak, Małgorzata Jabłońska.

Lata 90. to czas transformacji ustrojowej naszego kraju. Brak koncepcji rozwojowej dla bibliotek pedagogicznych spowodował likwidację niektórych placówek oraz zastój w gromadzeniu nowości. Również biblioteka w Tomaszowie zaczęła przeżywać ciężkie chwile. Kierownikiem w tym czasie została Anna Pitura. Funkcję tą sprawuje do dnia dzisiejszego. W 1996 roku księgozbiór biblioteki przeniesiono do budynku Ligi Obrony Kraju przy ulicy Króla Zygmunta.

Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim nadal jest filią Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Od 1999 roku organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Ustawa o systemie oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela, reforma systemu edukacji, powstanie i rozwój Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim postawiły przed biblioteką pedagogiczną nowe zadania. Rozbudowano warsztat informacyjny biblioteki (kartoteki, katalogi, księgozbiór podręczny) mając na uwadze potrzeby nauczyciela dokształcającego się, doskonalącego zawodzie (awans zawodowy nauczycieli). Z roku na rok zwiększa się liczba czytelników, którzy znajdują potrzebną literaturę z różnych dziedzin.

Nadal utrzymywany jest pedagogiczny profil biblioteki. Jednak w związku z tym, że biblioteka pedagogiczna jako jedyna w powiecie tomaszowskim, wypełnia zadania biblioteki naukowej, kupowane są książki z ekonomii, prawa, filozofii i innych dziedzin wiedzy.

Biblioteka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Pracownikami pedagogicznymi biblioteki są: Anna Mandziuk, Anetta Sienkiewicz, Marta Sawicka-Łaba. Biblioteka służy pomocą nauczycielom dokształcającym się, prowadzi instruktaż metodyczny dla bibliotekarzy szkolnych powiatu tomaszowskiego, realizuje program w zakresie Edukacji Czytelniczej i Medialnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii podnoszą jakość pracy biblioteki sprawiają, że informacja udzielana przez bibliotekarza jest szybka wszechstronna i wyczerpująca.

 

Opracowała Anna Pitura

Biblioteka czynna

gotom.png

Szukaj

Logowanie

FB